Michael Andreas Oppen

 
 
 
andreasoppen.jpg

Advokat og partner

Andreas har fast eiendoms rettsforhold som sitt hovedfelt. 

Blant annet arbeider han med kontraktsrett, plan- og bygningsrett, due diligence, tinglysing, eiendomsgrenser, odel, immaterialrett mv. 

I tillegg arbeider han med eiendomsutvikling i alle faser; strukturering, planverk og rekkefølgebestemmelser (kommuneplan / reguleringsplan), avklaring av rettighetsbehov over naboeiendommer / forebygging av konflikter, dispensasjoner, utbyggingsavtale med kommune, eiendomsutforming (fradeling,  seksjonering, anleggseiendom), mv.

Med sin gårdsbakgrunn har han de nødvendige forutsetninger for å sette seg inn i og forstå saker tilknyttet landbruket. 

Michael Andreas er cand.jur. fra det Juridiske Fakultet ved universitet i Oslo. Han ble uteksaminert i 2007.