Arbeidsrett

Er du arbeidsgiver og har spørsmål rundt arbeidsavtaler, arbeidstvister, arbeidsgivers styringsrett, arbeidspliktens omfang eller arbeidsmiljø? Eller er du arbeidstaker og trenger bistand i spørsmål rundt ditt ansatte forhold eller en arbeidstvist?

Vi bistår både arbeidsgiver og arbeidstaker i spørsmål rundt vilkår i arbeidslivet. Vår kjernekompetanse er innen endringsprosesser, nedbemanning og omorganisering samt oppsigelser.