Bente Halvorsen

 
bentehalvorsen.jpg

Advokat

Bente er spesialisert innenfor skatte- og selskapsrett.

Hun har særlig kompetanse på egenkapitaltransaksjoner, herunder fisjoner og fusjoner, avtaler mellom selskap og nærstående, samt generasjonsskifter. Videre har Bente lang erfaring som skatterådgiver overfor næringsdrivende, samt rådgivning overfor private eiere av aksjeselskaper. Bente bistår også i klagesaker med Skatteetaten, utfylling av personlige skattemeldinger, og vurderinger knyttet til skattefrie institusjoner.

Bente har tidligere erfaring fra Skatteetaten, samt ca. 10 års erfaring fra skatteavdelingen i Ernst & Young AS