Er du i konflikt med naboen?

Antallet nabokonflikter har vært økende de siste årene. Gjennom denne artikkelen tar vi for oss de typiske nabokranglene, de mest sentrale reglene på området samt gir noen tips for hvordan man kan gå frem for å holde konfliktnivået nede når faren for konflikt truer.

Read More
Nils MugaasComment
Behov for aksjonæravtale?

Vi er jo enige og vel forlikte om at vi skal starte dette AS’et og vi eier like mye hver. Men det er faktisk veldig mye som kan gå galt, og ikke minst hvis ikke selskapets utvikling blir som dere hadde tenkt. Klikk her for å lese mer!

Read More
Nils Mugaas
Hvordan skrive oppsigelse?

Det er faste regler for hvordan en oppsigelse skal skje - både for arbeidstaker og arbeidsgiver. En oppsigelse må være saklig begrunnet i enten virksomhetens forhold/arbeidsgivers forhold eller arbeidstakers forhold.

Read More
Erik HeenComment