Har du oversikt over ditt festeforhold?

Advokatfirmaet Bentzen bistår deg med følgende problemstillinger: Regulering av festeavgift, innløsning, inngåelse av nye festekontrakter, avvikling av festeforhold og rettslig skjønn.

Er du grunneier, og fester bort tomter?

 • Synes du det er krevende å holde oversikt over festekontraktene, og følge opp regulering av festeavgift, overføring av festerett og innløsning av festetomter?

 • Trenger du hjelp til å sikre dine rettigheter?

Fester/leier du tomt til bolig, fritid eller næring?

 • Trenger du hjelp til fastsettelse av festeavgift, innløsning, eller for øvrig å ivareta dine interesser?

Tomtefesteloven har gjennom de siste årene vært gjenstand for omfattende endringer, og konfliktnivået i disse sakene er høyt. Det er ikke alltid like lett å holde oversikt over aktuelle endringer, og dermed kunne ivareta egne interesser, enten du er bortfester eller fester tomt.

Advokatfirmaet Bentzen AS har lang erfaring med å bistå både grunneiere og festere i ulike spørsmål knyttet til tomtefeste. Vi representerer både små og store grunneiere i både enkeltspørsmål, og løpende forvaltning av festekontrakter, samt bistår festere av tomt til både bolig-, fritid og andre formål.

Advokatfirmaet Bentzen AS er samarbeidende advokatfirma med Bondelaget, samt tilbyr andelseiere i Viken skog SA rabattert bistand.

Vi kan bistå både deg som grunneier og som fester med blant annet følgende problemstillinger:

 • Regulering av festeavgift

  • Løpende regulering – hvordan og hvor ofte er det adgang til å regulere festekontrakten?

  • Regulering ved forlengelse – når må bortfester kreve dette?

 • Innløsning

  • Når må fester kreve innløsning, og når er innløsningstidspunktet

  • Hvordan beregnes innløsningssummen

  • Kan bortfester nekte innløsning?

 • Inngåelse av nye festekontrakter

 • Avvikling av festeforhold

 • Rettslig skjønn

Camilla Walløe