Skal du pusse opp og trenger håndverker?

Å pusse opp bolig kan by på utfordringer. Engasjerer du en håndverker, er det flere forhold du må huske på slik at du slipper problemer underveis eller etter avsluttet oppdrag. Her gir jeg deg noen tips og råd for å unngå problemer eller enda verre tvister. 

Kort om regelverk

Avtalen mellom partene regulerer innholdet og omfanget av arbeidene som skal utføres. I tillegg har vi lov om håndverkertjenester som utfyller avtalen. Håndverkertjenesteloven er ufravikelig til fordel for forbrukere. Det betyr at vilkår som er mer ugunstig for forbrukeren enn det som er regulert i loven, ikke er gyldig.

Skriftlig beskrivelse

Det anbefales at du skriftlig redegjør for arbeid du ønsker skal utføres. På den måten får håndverkeren et godt grunnlag til å vurdere omfang og pris på oppdraget. Man får i tillegg dokumentasjon for det man ønsker utført eller har bestilt. 

 

Skriftlig tilbud – fra flere

Be alltid om et skriftlig tilbud, og gjerne fra flere oppdragsgivere. Da kan du sammenligne tilbudene. Be om fastpris eller prisoverslag. Det skriftlige tilbudet bør, i tillegg til pris, inneholde beskrivelse av oppdraget og tidsramme for arbeidene. 

 

Skriv avtale

For å unngå tvister i ettertid er det viktig å lage en skriftlig avtale med håndverkeren, før arbeidene starter. En ofte brukt standardkontrakt finner du på forbrukerrådets internettsider

Avtal tilleggsarbeider skriftlig

Er det behov for tilleggsarbeider eller endringer underveis, bør dette avtales skriftlig. I tilleggs-avtalen bør det fremgå pris, hva tilleggsarbeidene gjelder og en angivelse av tiden dette vil ta. 

 

Betaling av vederlag

Det kan være lurt å avtale betaling etter hvert som arbeidene utføres. Skulle det oppstå problemer eller mangler underveis, vil man kunne holde tilbake en del av vederlaget.

 

Formell avslutning av oppdrag

Før oppdraget avsluttes bør det foretas en befaring. Oppdages det feil eller mangler bør det straks reklameres på dette. Håndverkeren skal rette opp i forholdet før endelig sluttoppgjør. Merk at dersom man velger å holde tilbake en del av sluttoppgjøret, kan ikke beløpet overstige kostnaden til utbedringen (men det er rom for noe skjønn hos forbrukeren ved beregningen av kostnaden).  

 

Dokumentasjon for utført arbeid

Vær nøye med å få dokumentasjon for utførte arbeider før eller i forbindelse med overlevering og betaling av sluttoppgjør. Dokumentasjonen er viktig ved et eierskifte eller ved en verdivurdering av boligen.  

 

Konsekvensen av egeninnsats og selvinnkjøpt utstyr

Det er viktig å være oppmerksom på at dersom du bidrar med egeninnsats eller selvinnkjøpt utstyr, kan dette skape problemer ved fordeling av ansvarsforhold i forhold til avtalen.  

 

Har det gått galt?

Går noe galt, bør man få en annen håndverker/firma til å foreta kontroll av de utførte arbeidene. Oppstår det en tvist kan det være lurt å søke råd hos en advokat så tidlig som mulig i prosessen. 

 

Kilder: Fagrådet for våtrom, Forbrukerrådet

Nils Mugaas