Slik kan du selge boligen din selv!

Advokatfirmaet Bentzen bistår deg med å selge boligen din selv uten megler.

Dersom du selger en fast eiendom privat kan det være betryggende, og i visse tilfeller påkrevd, å benytte en mellommann ved selve oppgjøret.

Salget kan du ta deg av selv, men du kan trenge en oppgjørsansvarlig som kjøpers bank er villig til å utbetale kjøpesummen til før hjemmelsoverføringen og bankens pantedokument tinglyses, samt for utarbeidelse av en tilpasset og god kontrakt.

Etter at du har foretatt et salg er det viktig med et trygt oppgjør som sikrer både kjøper og selger. En oppgjørsansvarlig er en uavhengig tredjepart som sørger for at ytelse-mot-ytelses prinsippet overholdes. Det vil si at selger mottar kjøpesummen samtidig som kjøper mottar en heftelsesfri eiendom.

Det kan også være aktuelt for selger å tegne en eierskifteforsikring noe de fleste som påtar seg å være oppgjørsansvarlig kan tilby gjennom samarbeid med forsikringsselskaper som yter slik forsikring.

Ved en eiendomsoverdragelse må det utarbeides diverse dokumenter som kjøpekontrakt med vedlegg (herunder lovpålagt energiattest), skjøte, avklaring av konsesjonsforhold eventuell egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet som skal bekreftes av kommunen, sikringsobligasjon, sletteerklæringer etc. vedrørende eventuelle tinglyste rettigheter i eiendommen som kjøper ikke skal overta.

Det kan også være aktuelt å sende brev til offentlige instanser, kontakte styret i sameier eller borettslag og/eller forretningsfører.

Ved salg av eiendom er det viktig at man følger reglene i avhendingsloven, men også benytter seg av de muligheter som loven gir i forhold til å ikke påta seg mer risiko enn nødvendig.

En oppgjørsansvarlig loser deg trygt gjennom prosessen etter at du har funnet din kjøper.

Nils MugaasComment