Christina Sagbakken

 
 
 
christinasagbakken.jpg

Advokat

Christina arbeider hovedsakelig med konkurs, tvangsfullbyrdelse, pengekrav, arv og skifte.

Hun har også erfaring innen kontrakts- og enterepriserett. 

Christina har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og ble uteksaminert i 2014.

Hun har erfaring fra Justis- og beredskapsdepartementet og Utlendingsdirektoratet.