Erik Chr. Heen

 
 
 
erikheen.jpg

advokat og partner

Erik jobber mye med skatte- avgifts- og selskapsrett.

Han blir jevnlig oppnevnt som bostyrer av Gjøvik tingrett i forbindelse med konkurs, og har således bred erfaring innen konkurs og gjeldsforhandling.

Videre arbeider han med arbeidsrett, generasjonsskifte, familie og arv, samt saker innen drift og forvaltning av eiendom.

Erik er cand. jur. fra det Juridiske Fakultet ved Universitetet i Oslo.

Han har tidligere jobbet i Codex Advokat Oslo og i Skattedirektoratet, samt undervist i skatterett og avtalerett på Universitetet i Sørøst-Norge.