Konkurs og tvangsfullbyrdelse

Har din virksomhet økonomiske problemer eller har den gått konkurs?

Våre advokater har bred kompetanse innen konkurs, insolvens og tvangsfullbydrelse. Vi kan hjelpe selskapets ledelse, kreditorer, långiverer, låntakere og ansatte med blant annet:

  • Restrukturering

  • Gjeldsforhandlinger

  • Vurdering av styrets ansvar og plikter

  • Oppbud

  • Konkurs

  • Sikring av pengekrav

  • Innfordring

  • Panterettslige problemstillinger

  • Lønnskrav

Erik Chr. Heen er jevnlig oppnevnt som bobestyrer i Gjøvik tingrett i forbindelse med konkurs, og Nils Mugaas bistår Gjøvik tingrett som medhjelper ved tvangssalg av fast eiendom. Vi kan derfor gi deg skreddersydd rådgivning og legge til rette for helhetlige og praktiske løsninger.

erikheen.jpg

Advokat & partner

Nils Mugaas

advokat og partner