Nils Mugaas

 
 
 
nilsmugaas.jpg

Advokat OG partner

Nils er spesialisert innen skatte- og selskapsrett samt eiendomsrett.

Han bistår bl.a. i forbindelse med omorganiseringer (fusjon/fisjon og omdannelse av virksomhet), kjøp/salg av virksomheter og næringseiendom, due diligence-prosesser, generasjonsskifter, egenkapitaltransaksjoner, skatterådgivning og skatteklager i tillegg til alminnelig kontraktsrett og generell forretningsjus.

Nils er videre firmaets oppgjørsansvarlige ved eiendomsoverdragelser og han oppnevnes jevnlig som medhjelper av Gjøvik tingrett ifm tvangssalg av fast eiendom.

Nils benyttes som foredragsholder innen flere av rettsområdene som nevnt, bl.a. selskapsrett og skatterett.