Oppgjør av fast eiendom 

Flere velger å selge fast eiendom selv.

Man trenger imidlertid en oppgjørsansvarlig og det er her Advokatfirmaet Bentzen AS kommer inn i bildet. Etter at salg er avtalt kan du overlate alt til oss. Vi ordner kontrakts- og tinglysingsprosedyrene for deg og sørger for et trygt oppgjør mellom kjøper og selger.

Advokatfirmaet Bentzen er oppgjørsansvarlig for selgere som allerede har funnet kjøper til sin eiendom, det være seg bolig, hytte eller tomt.

Både selger og kjøper er avhengige av en uavhengig tredjepart i forbindelse med overlevering og oppgjør; en oppgjørsansvarlig som foretar og er ansvarlig for oppgjøret mellom partene. Den oppgjørsansvarliges hovedoppgave er å sørge for at ytelse mot ytelse-prinsippet overholdes, dvs. at selger mottar kjøpesummen samtidig som kjøper mottar heftelsesfri eiendom. 

Som ansvarlig for oppgjøret utarbeider vi alle nødvendige dokumenter i forbindelse med overdragelsen samt forestår tinglysing og oppgjør.

Gjennom samarbeid med Protector tilbyr vi også eierskifteforsikring til selger.

Et standard oppgjørsoppdrag vil typisk inkludere:

 • Utarbeidelse av de nødvendige dokumenter som:

  • kjøpekontrakt

  • skjøte

  • egenerklæringsskjema

  • sikringsobligasjon

  • sletteerklæringer (ved behov)

 • Fremleggelse av kjøpekontrakt for partenes gjennomsyn

 • Brev til det offentlige og evt. forretningsfører

 • Kontraktsmøte i våre lokaler på Hønefoss eller Gran (ev. E-signering/signering med BankID av dokumenter eller sending av dokumenter for signering pr post)

 • Tinglysing av sikringsobligasjon

 • Motta kjøpesum og omkostninger fra kjøper på klientkonto

 • Motta bekreftelse fra partene på at eiendommen er overtatt

 • Tinglysning av skjøte- og pantedokument

 • Kontrollere og gjøre opp ev. legalpant, felleskostnader, festeavgift og kommunale avgifter

 • Utbetale restgjeld til selgers bank og sørge for sletting av pant

 • Oppgjør av kjøpesummen inkludert evt. inneståelseserklæring til kjøpers bank

 • Foreta renteberegning og utbetaling av ev. opptjente renter fra eiendomsmeglingskontoen

 • Utsending av tinglyst skjøte til kjøper og tinglyst pantedokument til kjøpers bank

 • Utsending av oppgjørsoppstilling til partene

 

 
nilsmugaas.jpg

Advokat & partner