Prosess og tvisteløsning

Har du mottatt stevning og trenger bistand til å utarbeide tilsvar i saken?

Vurderer du å gå rettens vei i en konflikt som ikke lar seg løse utenrettslig?

Har du behov for å sikre et krav midlertidig? 

Vi bistår både privatpersoner og selskaper i rettslige prosesser for forliksråd, tingrett og lagmannsrett. Vår målsetning er å gjøre den rettslige prosessen best mulig for deg som klient. 

Vi ønsker at du skal føle deg trygg og ivaretatt hele veien. Vi vurderer alltid muligheten for løsninger underveis, og gir deg den veiledningen du trenger for å kunne ta de riktige valgene.

Vi i Advokatfirmaet Bentzen har god kompetanse på rettslige prosesser, mekling, forhandlinger og midlertidig sikring av krav. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.