Skatte- og avgiftsrett

Vi tilbyr juridisk og økonomisk rådgivning

Skatt og avgift er viktig både ved transaksjoner og løpende drift. Vi sitter på kunnskapen du søker dersom du trenger hjelp til håndtering av skatte- og avgiftsmessige spørsmål.

erikheen.jpg

Advokat & partner

nilsmugaas.jpg

Advokat & partner