Skal du etablere en virksomhet, vurderer du endringer i eksisterende virksomhetsorganisering?

eller har du behov for bistand med avvikling av eksisterende selskap?

Eller planlegger du å overføre virksomheten til neste generasjon? Kanskje har du behov for bistand til utarbeidelse av aksjonæravtale eller har behov for tilførsel eller utdeling av kapital? Har du mottatt varsel om endring av ligning fra skattekontoret, eller ønsker du rådgivning til hvordan du kan organisere deg skatteoptimalt? Vi sitter på kunnskapen du søker dersom du trenger hjelp til håndtering av skatte-, avgift- og selskapsrettslige spørsmål.  

Vi kan bistå med blant annet: 

 • Skatte- og avgiftsrådgivning overfor bedrifter og privat personer

 • Korrespondanse med skattemyndighetene

 • Valg av selskapsform og bistand med etablering

 • Vurdering av hensiktsmessig eierstruktur, herunder etablering av holdingstruktur

 • Planlegge og gjennomførte reorganiseringer, som fisjoner og fusjoner

 • Omdanning av virksomhet

 • Generasjonsskifter

 • Øvrige egenkapitaltransaksjoner som for eksempel emisjoner og kapitalnedsettelser

 • Utdeling av utbytte og annen anvendelse av selskapets midler, herunder kreditt og transaksjoner

 • Aksjonæravtaler, selskapsavtaler, vedtekter

 • Overdragelse av aksjer, forkjøpsrettigheter, aksjeeiernes rettigheter

 • Ansattes erverv av aksjer, aksje- og opsjonsprogrammer for ledelse og ansatte

 • Transaksjoner og avtaler mellom nærstående

 • Styreansvar

 • Rådgivning til daglig leder, styret og aksjonær

 • Aksjonærkonflikter

 • Prosessoppdrag i forbindelse med selskapsrettslige spørsmål

 • Avvikling og likvidering av selskap

 

erikheen.jpg

Advokat & partner

nilsmugaas.jpg

Advokat & partner